Skelbækgård

Adresse: Odsherredvej 8, 4572 Nr. Asmindrup

 

Bakkegårdens åbne tilbud, er særligt målrettet til unge sent udviklede og mentalt retarderede med kriminel adfærd.

 

Her kan tilbyde særligt tilpassede ophold i varetægtssurrogat i åbent regi for sent udviklede og mentalt retarderede unge under 18 år (op til 23 år).

 

Skelbækgård

Det åbne tilbud Skelbækgård er et landbrug med dyrehold, bl.a. køer og får. De unge deltager her i det almindelige arbejde, som foregår på en gård, i den udstrækning det er muligt.

 

Skelbækgård bliver i øvrigt nu målrettet som tilbud til dårligt begavede/mentalt retarderede unge med kriminel adfærd.

 

Målgruppen for Skelbækgård er sent udviklede eller mentalt retarderede unge med kriminel adfærd i alderen 15 til 18 år. Der er mulighed for at tilbyde forlængelse af ophold udover det 18. år.

 

Baggrund for anbringelse af unge er primært:

  • behov for pædagogisk observation af unge indenfor målgruppen

  • varetægtssurrogat i åbent regi, jf. retsplejelovens § 765

  • ophold som led i afsoning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 2, eller

  • ungdomssanktion jf. straffelovens § 74 a

  • ophold på baggrund af domspræmisser for unge, der er erklæret uegnet til straf pga. deres mentale handicap, jf. straffelovens § 16, jf. § 68

 

Der er vågen nattevagt på Skelbækgård.

 

Læs mere om Skelbækgård og målgruppen her

 

Bakkegården • Annebergparken 45, 4500 Nykøbing Sjælland • bakkegaarden@regionsjaelland.dk